Građevinski Radovi

Radovi na Krovovima

Radovi na krovovima obuhvataju izradu, popravku i održavanje krovnih konstrukcija i pokrivača. Ovi radovi su ključni za zaštitu objekta od vremenskih uticaja i očuvanje njegove strukture.

Karakteristike Radova na Krovovima:

Faktori koje treba uzeti u obzir pri planiranju radova na krovovima: